Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 22
Hjemstavnsregister C 31
Hjemstavnsregister D 32
Hjemstavnsregister E 35
Hjemstavnsregister F 44
Hjemstavnsregister G 48
Hjemstavnsregister H 56
Hjemstavnsregister I - J 81
Hjemstavnsregister K 105
Hjemstavnsregister L 123
Hjemstavnsregister M 134
Hjemstavnsregister N 141
Hjemstavnsregister O 151
Hjemstavnsregister P 168
Hjemstavnsregister R 178
Hjemstavnsregister S 182
Hjemstavnsregister T 195
Hjemstavnsregister U 202
Hjemstavnsregister V - W 203
Hjemstavnsregister Y - Z 207
Hjemstavnsregister Ø 208
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0026
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0026: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 26/1907 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen