Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 22
Hjemstavnsregister C 32
Hjemstavnsregister B 33
Hjemstavnsregister D 34
Hjemstavnsregister E 37
Hjemstavnsregister F 46
Hjemstavnsregister G 50
Hjemstavnsregister H 59
Hjemstavnsregister I - J 84
Hjemstavnsregister K 108
Hjemstavnsregister L 127
Hjemstavnsregister M 140
Hjemstavnsregister N 147
Hjemstavnsregister O 156
Hjemstavnsregister P 174
Hjemstavnsregister R 186
Hjemstavnsregister S 191
Hjemstavnsregister T 205
Hjemstavnsregister U 214
Hjemstavnsregister V - W 215
Hjemstavnsregister Y 218
Hjemstavnsregister Z 219
Hjemstavnsregister Ø 220
Hjemstavnsregister N forts. 222
Hjemstavnsregister S forts. 223
Hjemstavnsregister K forts. 225
Hjemstavnsregister A forts. 226
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0022
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0022: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 22/1903 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen