Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 24
Hjemstavnsregister C 32
Hjemstavnsregister D 33
Hjemstavnsregister E 36
Hjemstavnsregister F 43
Hjemstavnsregister G 49
Hjemstavnsregister H 58
Hjemstavnsregister I - J 78
Hjemstavnsregister K 103
Hjemstavnsregister L 120
Hjemstavnsregister M 133
Hjemstavnsregister N 141
Hjemstavnsregister O 150
Hjemstavnsregister P 168
Hjemstavnsregister R 178
Hjemstavnsregister S 181
Hjemstavnsregister T 194
Hjemstavnsregister U 200
Hjemstavnsregister V - W 201
Hjemstavnsregister Z 205
Hjemstavnsregister Ø 207
Hjemstavnsregister T forts. 208
Hjemstavnsregister H forts. 209
Hjemstavnsregister E forts. 211
Hjemstavnsregister H forts. 212
Hjemstavnsregister O forts. 214
Hjemstavnsregister P forts. 216
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0021
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0021: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 21/1901 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen