Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 20
Hjemstavnsregister C 28
Hjemstavnsregister D 39
Hjemstavnsregister E 41
Hjemstavnsregister F 49
Hjemstavnsregister G 53
Hjemstavnsregister H 60
Hjemstavnsregister I - J 78
Hjemstavnsregister K 97
Hjemstavnsregister L 102
Hjemstavnsregister M 112
Hjemstavnsregister N 119
Hjemstavnsregister O 127
Hjemstavnsregister P 143
Hjemstavnsregister R 153
Hjemstavnsregister S 157
Hjemstavnsregister T 168
Hjemstavnsregister U 173
Hjemstavnsregister V - W 174
Hjemstavnsregister W - Z 177
Hjemstavnsregister Ø 178
Hjemstavnsregister H forts. 179
Hjemstavnsregister O forts. 181
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0019
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0019: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 19/1899 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen