Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 20
Hjemstavnsregister C 26
Hjemstavnsregister D 39
Hjemstavnsregister E 41
Hjemstavnsregister F 48
Hjemstavnsregister G 51
Hjemstavnsregister H 60
Hjemstavnsregister I - J 78
Hjemstavnsregister K 99
Hjemstavnsregister L 103
Hjemstavnsregister M 113
Hjemstavnsregister N 119
Hjemstavnsregister O 126
Hjemstavnsregister P 142
Hjemstavnsregister R 151
Hjemstavnsregister S 154
Hjemstavnsregister T 166
Hjemstavnsregister V - W 171
Hjemstavnsregister Z 174
Hjemstavnsregister Ø 175
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0018
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0018: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 18/1898 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen