Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 17
Hjemstavnsregister C 21
Hjemstavnsregister D 32
Hjemstavnsregister E 34
Hjemstavnsregister F 41
Hjemstavnsregister G 44
Hjemstavnsregister H 51
Hjemstavnsregister I - J 69
Hjemstavnsregister K 89
Hjemstavnsregister L 94
Hjemstavnsregister M 103
Hjemstavnsregister N 109
Hjemstavnsregister O 116
Hjemstavnsregister P 132
Hjemstavnsregister R 143
Hjemstavnsregister S 146
Hjemstavnsregister T 156
Hjemstavnsregister U 161
Hjemstavnsregister V - W 162
Hjemstavnsregister Z - Ø 165
Hjemstavnsregister Ø 166
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0010
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0010: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 10/1890 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen