Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 16
Hjemstavnsregister C 22
Hjemstavnsregister D 36
Hjemstavnsregister E 38
Hjemstavnsregister F 45
Hjemstavnsregister G 48
Hjemstavnsregister H 55
Hjemstavnsregister I - J 77
Hjemstavnsregister K 97
Hjemstavnsregister L 101
Hjemstavnsregister M 112
Hjemstavnsregister N 117
Hjemstavnsregister O 124
Hjemstavnsregister P 139
Hjemstavnsregister R 146
Hjemstavnsregister S 150
Hjemstavnsregister T 160
Hjemstavnsregister U 165
Hjemstavnsregister V - W 166
Hjemstavnsregister Z 170
Hjemstavnsregister Ø 171
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0009
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0009: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 9/1889 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen