Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 20
Hjemstavnsregister C (K) 27
Hjemstavnsregister D 38
Hjemstavnsregister E 39
Hjemstavnsregister F 46
Hjemstavnsregister G 49
Hjemstavnsregister H 56
Hjemstavnsregister I - J 75
Hjemstavnsregister K 96
Hjemstavnsregister L 100
Hjemstavnsregister M 110
Hjemstavnsregister N 116
Hjemstavnsregister O 126
Hjemstavnsregister P 143
Hjemstavnsregister R 151
Hjemstavnsregister S 154
Hjemstavnsregister T 163
Hjemstavnsregister U 167
Hjemstavnsregister V 168
Hjemstavnsregister W 169
Hjemstavnsregister Y - Z 171
Hjemstavnsregister Ø 172
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0008: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 8/1888 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen