Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 19
Hjemstavnsregister C (K) 25
Hjemstavnsregister D 38
Hjemstavnsregister E 40
Hjemstavnsregister F 46
Hjemstavnsregister G 49
Hjemstavnsregister H 57
Hjemstavnsregister I - J 76
Hjemstavnsregister K 99
Hjemstavnsregister L 103
Hjemstavnsregister M 112
Hjemstavnsregister N 118
Hjemstavnsregister O 125
Hjemstavnsregister P 141
Hjemstavnsregister R 151
Hjemstavnsregister S 154
Hjemstavnsregister T 164
Hjemstavnsregister U 171
Hjemstavnsregister V 172
Hjemstavnsregister W 174
Hjemstavnsregister Y 175
Hjemstavnsregister Ø 176
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0005: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 5/1885 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen