Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1822 12
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1824 20
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1826 28
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1828 34
Ungt mannskap (tegningsliste) Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1834 42
Ungt mannskap (tegningsliste) Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1839 53
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0001: Kompanirulle Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1845 2225
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0001: Kompanirulle Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani Udatert 2265
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0001: Reserverulle Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani Udatert 2308
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0001: Rulle over mannskaper avgitt til sivile ombud Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani Udatert 2320
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0001: Fortegnelse over mannskaper midlertidig overhoppet ved utskrivning Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani (fødte 1833-1834) Udatert 2324
SAH/FYO-002/1/K/Kba/L1155/0004: Divisjonsrulle Oppland landevernbataljon 2. divisjon 1845 3831
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0002: Divisjonsrulle Oppland landevernbataljon 3. divisjon 1845 3863
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0002: Divisjonsrulle Oppland landevernbataljon 4. divisjon 1845 3905
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0002: Divisjonsrulle Oppland landevernbataljon 3. divisjon Udatert 3995
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155/0002: Divisjonsrulle Oppland landevernbataljon 4. landeverndivisjon Udatert 4054
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155: Mannskapstegningsrulle Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1853 6481
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155: Mannskapstegningsrulle Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1854 6509
SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155: Manntallsfortegnelse, 20 og 21 års aldersklasser Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1858 6553
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1155: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Gausdalske kompani, 3. og 4. divisjon av Opland landvernsbataljon
Militærrulle nr. 1155 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret