Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Utskrivning og sesjon, Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1818 2
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1822 12
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1824 20
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1826 28
Ungt mannskap (tegningsliste) Gudbrandsdalske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1828 34
Ungt mannskap (tegningsliste) Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1834 42
Ungt mannskap (tegningsliste) Hedemarkske nasjonale musketerkorps Gausdalske kompani 1839 53
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/FYO-002/1/K/Ka/L1155
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Oppland K: Utskrivning og sesjon
Ka: Militære ruller/lister - fra 1. Akershusiske infanteribrigade
L1155: Gudbrandsdalen nasjonale musketérkorps - Gausdalske kompani, 3. og 4. divisjon av Opland landvernsbataljon
Militærrulle nr. 1155 /1818 - 1860 - Skanningen baserer seg på en mikrofilming fra 1961. Da arkivet senere er ordnet og katalogisert på nytt, må de enkelte rullene/listene identifiseres og sorteres i den digitale visningen. Visningen er pr. 7.8.2019 ikke komplett i henhold til nåværende ordning/katalog. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret