Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norges Golfforbund

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Golftinget
Årsmøter / Golfting 2005 1
Årsmøter / Golfting 2007 45
Årsmøter / Golfting 2009 75
Årsmøter / Golfting 2011 100
Årsmøter / Golfting 2013 113
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-2035/A/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Golftinget
L0004: Møteprotokoller
Møtebok nr. Aa/L0004 /2005 - 2013 - Årsmøteprotokoll Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver