Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Stavern formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Register 1
Møtereferater 1891 30
Møtereferater 1892 33
Møtereferater 1893 48
Møtereferater 1894 65
Møtereferater 1895 79
Møtereferater 1896 100
Møtereferater 1897 116
Møtereferater 1898 128
Møtereferater 1899 145
Møtereferater 1900 159
Møtereferater 1901 173
Møtereferater 1902 186
Møtereferater 1903 199
Møtereferater 1904 214
Møtereferater 1905 228
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0708021/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Stavern formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0004: Møtebok med register
Møtebok nr. 4/18.12.1891 - 05.10.1905 - Med register. Møtebok for perioden 1884-1891 mangler. Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre