Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Stavern formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1860 1
Møtereferater 1861 9
Møtereferater 1862 21
Møtereferater 1863 36
Møtereferater 1864 47
Møtereferater 1865 67
Møtereferater 1866 76
Møtereferater 1867 86
Møtereferater 1868 91
Møtereferater 1869 99
Møtereferater 1870 106
Møtereferater 1871 113
Møtereferater 1872 123
Møtereferater 1873 127
Møtereferater 1874 132
Møtereferater 1875 138
Møtereferater 1876 144
Møtereferater 1877 157
Møtereferater 1878 166
Møtereferater 1879 187
Møtereferater 1880 204
Møtereferater 1881 221
Møtereferater 1882 234
Møtereferater 1883 252
Møtereferater 1884 279
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0708021/Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Stavern formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/06.01.1860 - 22.02.1884 - Møtebok for perioden 1884-1891 mangler.. Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre