Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Register 1
Møtereferater 1917 44-45
Møtereferater 1918 172-173
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/Aa/L0007
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0007: Møtebok med register
Møtebok nr. 7/13.01.1917 - 21.03.1918 - Med register Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre