Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Register 1
Møtereferater 1911 13
Møtereferater 1912 21
Møtereferater 1913 58
Møtereferater 1914 98
Møtereferater 1915 129
Møtereferater 1916 166
Forslag til ligningsregler upaginert
Forslag til regler for budsjettforslag upaginert
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/Aa/L0006
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0006: Møtebok med register
Møtebok nr. 6/26.10.1911 - 30.12.1916 - Med register Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre