Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok, Møtebok
Møtereferater 1899 upaginert
Møtereferater 1900 15
Møtereferater 1901 40
Møtereferater 1902 67
Møtereferater 1903 89
Møtereferater 1904 112
Møtereferater 1905 134
Møtereferater 1906 153
Møtereferater 1907 167
Møtereferater 1908 190
Møtereferater 1909 211
Møtereferater 1910 228
Møtereferater 1911 255
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/A/Aa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0005: --
Møtebok nr. 5/03.06.1899 - 19.09.1911 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre