Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1888 1
Møtereferater 1889 16
Møtereferater 1890 33
Møtereferater 1891 46
Møtereferater 1892 64
Møtereferater 1893 86
Møtereferater 1894 104
Møtereferater 1895 126
Møtereferater 1896 154
Møtereferater 1897 174
Møtereferater 1898 197
Møtereferater 1899 227
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0004: Møtebok
Møtebok nr. 4/15.03.1888 - 11.03.1899 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre