Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1853 1
Møtereferater 1854 3
Møtereferater 1855 10
Møtereferater 1856 16
Møtereferater 1857 32
Møtereferater 1858 41
Møtereferater 1859 56
Møtereferater 1860 68
Møtereferater 1861 76
Møtereferater 1862 86
Møtereferater 1863 94
Møtereferater 1864 104
Møtereferater 1865 118
Møtereferater 1866 133
Møtereferater 1867 144
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/21.11.1853 - 18.05.1867 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre