Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hedrum formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Valg av ordfører og viseordfører 1837 1
Møtereferater 1838 2
Møtereferater 1839 6
Møtereferater 1840 7
Møtereferater 1841 9
Møtereferater 1843 10
Møtereferater 1844 12
Møtereferater 1845 16
Møtereferater 1846 17
Møtereferater 1847 19
Møtereferater 1849 20
Møtereferater 1850 21
Møtereferater 1838 45
Møtereferater 1839 47
Møtereferater 1841 50
Møtereferater 1842 51
Møtereferater 1843 56
Møtereferater 1844 58
Møtereferater 1845 60
Møtereferater 1846 61
Møtereferater 1849 62
Møtereferater 1851 66
Møtereferater 1852 69
Møtereferater 1853 73
Møtereferater 1839 80
Møtereferater 1840 82
Møtereferater 1841 84
Møtereferater 1842 86
Møtereferater 1847 87
Møtereferater 1848 90
Møtereferater 1849 93
Møtereferater 1839 95
Møtereferater 1845 96
Møtereferater 1843 100
Møtereferater 1838 102
Møtereferater 1839 105
Møtereferater 1838 108
Møtereferater 1839 112
Møtereferater 1841 113
Møtereferater 1847 114
119
Register 130
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0727021/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok med register
Møtebok nr. 1/28.11.1837 - 28.10.1853 - Med register Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre