Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Vinje formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1838 1
Møtereferater 1839 9
Møtereferater 1840 21
Møtereferater 1841 29
Møtereferater 1842 40
Møtereferater 1843 54
Møtereferater 1844 67
Møtereferater 1845 77
Møtereferater 1846 87
Møtereferater 1847 99
Møtereferater 1848 107
Møtereferater 1849 117
Møtereferater 1850 123
Møtereferater 1851 130
Møtereferater 1852 139
Møtereferater 1853 147
Møtereferater 1854 151
Møtereferater 1855 157
Møtereferater 1856 163
Møtereferater 1857 168
Møtereferater 1858 175
Møtereferater 1859 179
Møtereferater 1860 185
Møtereferater 1861 190
Møtereferater 1862 197
Møtereferater 1863 203
Møtereferater 1864 211
Møtereferater 1865 215
Møtereferater 1866 220
Møtereferater 1867 224
Møtereferater 1868 230
Møtereferater 1869 233
Møtereferater 1870 239
Møtereferater 1871 245
Møtereferater 1872 252
Møtereferater 1873 257
Møtereferater 1874 262
Møtereferater 1875 266
Møtereferater 1876 269
Møtereferater 1877 275
Møtereferater 1878 278
Møtereferater 1879 282
Møtereferater 1880 285
Møtereferater 1881 290
Møtereferater 1882 293
Møtereferater 1883 298
Møtereferater 1884 304
Møtereferater 1885 310
Møtereferater 1886 314
Møtereferater 1887 318
Møtereferater 1888 322
Møtereferater 1889 326
330
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0834021-1/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Vinje formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/15.01.1838 - 12.08.1889 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre