Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Nissedal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1892 1
Møtereferater 1893 7
Møtereferater 1894 20
Møtereferater 1895 35
Møtereferater 1896 47
Møtereferater 1897 59
Møtereferater 1898 76
Møtereferater 1899 96
Møtereferater 1900 116
Møtereferater 1901 136
Møtereferater 1902 152
Møtereferater 1903 166
Møtereferater 1904 181
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0830021-1/A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Nissedal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0003: Møtebok
Møtebok nr. 3/17.09.1892 - 11.05.1904 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre