Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Nissedal formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1870 1
Møtereferater 1871 9
Møtereferater 1872 19
Møtereferater 1873 29
Møtereferater 1874 39
Møtereferater 1875 50
Møtereferater 1876 59
Møtereferater 1877 66
Møtereferater 1878 75
Møtereferater 1879 82
Møtereferater 1880 89
Møtereferater 1881 97
Møtereferater 1882 106
Møtereferater 1883 113
Møtereferater 1884 123
Møtereferater 1885 130
Møtereferater 1886 135
Møtereferater 1887 140
Møtereferater 1888 146
Møtereferater 1889 155
Møtereferater 1890 162
Møtereferater 1891 171
Møtereferater 1892 180
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0830021-1/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Nissedal formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/01.06.1870 - 18.10.1892 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre