Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hol formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1893 1
Møtereferater 1894 16
Møtereferater 1895 34
Møtereferater 1896 59
Møtereferater 1897 74
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0620021-1/A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Hol formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/15.05.1893 - 06.12.1897 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre