Innhold
Visningsvalg:

IKA Kongsberg


Hol formannskap

Møtebok formannskap og kommunestyre
Møtereferater 1877 1
Møtereferater 1878 22-23
Møtereferater 1879 42-43
Møtereferater 1880 58-59
Møtereferater 1881 80-81
Møtereferater 1882 92-93
Møtereferater 1883 112-113
Møtereferater 1884 132-133
Møtereferater 1885 160-161
Møtereferater 1886 186-187
Møtereferater 1887 214-215
Møtereferater 1888 230-231
Møtereferater 1889 260-261
Møtereferater 1890 282-283
Møtereferater 1891 308-309
Møtereferater 1892 340-341
Møtereferater 1893 376-377
Autorisasjon 938
Kildeinformasjon
IKA Kongsberg IKAK/0620021-1/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Hol formannskap A: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0001: Møtebok
Møtebok nr. 1/25.01.1877 - 15.04.1893 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre