Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 1078 Januar - mars 2
Pakke 1079 April - juli 89
Pakke 1080 August - oktober 196
Pakke 1081 November - desember 270
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1078-1081: Refererede sager
Annen kilde nr. 1078-1081/1726 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret