Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 1057 Januar - mars 3
Pakke 1058 April - mai 97
Pakke 1059 Juni - august 175
Pakke 1060 September - desember 269
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1057-1060: Refererede sager
Annen kilde nr. 1057-1060/1720 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret