Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 1025 Januar 2
Pakke 1026 Februar 97
Pakke 1027 Mars 188
Pakke 1028 April 319
Pakke 1029 Mai 390
Pakke 1030 Juni 452
Pakke 1031 Juli 534
Pakke 1032 August 627
Pakke 1033 September 749
Pakke 1034 Oktober 833
Pakke 1034 November 929
Pakke 1035 November 1001
Pakke 1036 Desember 1021
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1025-1036: Refererede sager
Annen kilde nr. 1025-1036/1716 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret