Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 1014 Januar 2
Pakke 1015 Februar 75
Pakke 1016 Mars 139
Pakke 1017 April 254
Pakke 1018 Mai 355
Pakke 1019 Juni 420
Pakke 1020 Juli 507
Pakke 1021 August - september 575
Pakke 1022 Oktober 685
Pakke 1023 November 764
Pakke 1024 Desember 843
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
1014-1024: Refererede sager
Annen kilde nr. 1014-1024/1715 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret