Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 951 Januar - februar 2
Pakke 952 Mars - april 187
Pakke 953 Mai - juli 396
Pakke 954 August - september 559
Pakke 955 Oktober - november 727
Pakke 956 Desember 914
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
0951-0956: Refererede sager
Annen kilde nr. 0951-0956/1706 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret