Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 945 Januar - februar 2
Pakke 946 Mars - april 225
Pakke 947 Mai - juni 358
Pakke 948 Juli - september 543
Pakke 949 Oktober - november 784
Pakke 950 Desember 1013
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
0945-0950: Refererede sager
Annen kilde nr. 0945-0950/1705 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret