Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 929 Januar 1
Pakke 929 Februar 118
Pakke 930 Mars 218
Pakke 930 April 313
Pakke 930 Mai 376
Pakke 931 Juni 411
Pakke 931 Juli 450
Pakke 931 August 510
Pakke 932 September 598
Pakke 932 Oktober 705
Pakke 933 November 850
Pakke 933 Desember 969
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
0929-0933: Refererede sager
Annen kilde nr. 0929-0933/1702 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret