Innhold
Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
Pakke 923 Januar 2
Pakke 923 Februar 40
Pakke 923 Mars 119
Pakke 923 April 191
Pakke 923 Mai 298
Pakke 924 Juni 412
Pakke 924 Juli 521
Pakke 925 August 641
Pakke 927 September 788
Pakke 926 Oktober 959
Pakke 928 November 1136
Pakke 928 Desember 1247
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
0923-0928: Refererede sager
Annen kilde nr. 0923-0928/1701 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret