Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Møtereferater upaginert
NS-medlemmer i Vestre Toten upaginert
Medlemmer i Vestre Toten Bondesamband upaginert
Kildeinformasjon
Vestre Toten kommunearkiv Vestre Toten kommunearkiv
Lenke til Arkivportalen
Vestre Toten kommunearkiv* -: Protokoll for granskningsnemnda
Annen kilde nr. - /1945 Oppland fylke
Vestre Toten komm.
Inneholder opplysninger om medlemmer i NS og Bondesambandet, hvilket er årsaken til at protokollen er sperret for bruk på Internett. - Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. 2. verdenskrig Kommunale arkiver