Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Jordskifteverkets kartarkiv

Kart og tegninger
Manuelt register til jordskiftekart Akershus og Oslo upaginert
0001 001 upaginert
0002 001 upaginert
0003 001 upaginert
0004 001 upaginert
0005 001 upaginert
0006 001 upaginert
0007 001 upaginert
0008 001 upaginert
0009 001 upaginert
0010 001 upaginert
0011 001 upaginert
0012 001 upaginert
0013 001 upaginert
0014 001 upaginert
0015 001 upaginert
0016 001 upaginert
0017 001 upaginert
0018 001 upaginert
0019 001 upaginert
0020 001 upaginert
0021 001 upaginert
0022 001 upaginert
0023 001 upaginert
0024 001 upaginert
0025 001 upaginert
0026 001 upaginert
0027 001 upaginert
0028 001 upaginert
0029 001 upaginert
0030 001 upaginert
0031 001 upaginert
0032 001 upaginert
0033 001 upaginert
0033 002 upaginert
0034 001 upaginert
0035 001 upaginert
0036 001 upaginert
0037 001 upaginert
0038 001 upaginert
0039 001 upaginert
0040 001 upaginert
0040 002 upaginert
0041 001 upaginert
0042 001 upaginert
0043 001 upaginert
0044 001 upaginert
0045 001 upaginert
0046 001 upaginert
0047 001 upaginert
0048 001 upaginert
0049 001 upaginert
0050 001 upaginert
0051 001 upaginert
0052 001 upaginert
0053 001 upaginert
0054 001 upaginert
0055 001 upaginert
0056 001 upaginert
0057 001 upaginert
0058 001 upaginert
0059 001 upaginert
0060 001 upaginert
0061 001 upaginert
0062 001 upaginert
0063 001 upaginert
0063 002 upaginert
0064 001 upaginert
0065 001 upaginert
0066 001 upaginert
0067 001 upaginert
0068 001 upaginert
0069 001 upaginert
0070 001 upaginert
0070 002 upaginert
0070 003 upaginert
0071 001 upaginert
0072 001 upaginert
0073 001 upaginert
0074 001 upaginert
0075 001 upaginert
0075 002 upaginert
0076 001 upaginert
0077 001 upaginert
0078 001 upaginert
0079 001 upaginert
0079 002 upaginert
0079 003 upaginert
0079 004 upaginert
0079 005 upaginert
0080 001 upaginert
0081 001 upaginert
0082 001 upaginert
0083 001 upaginert
0084 001 upaginert
0085 001 upaginert
0086 001 upaginert
0087 001 upaginert
0088 001 upaginert
0089 001 upaginert
0089 002 upaginert
0090 001 upaginert
0091 001 upaginert
0092 001 upaginert
0092 002 upaginert
0092 003 upaginert
0093 001 upaginert
0093 002 upaginert
0094 001 upaginert
0094 002 upaginert
0095 001 upaginert
0095 002 upaginert
0096 001 upaginert
0097 001 upaginert
0098 001 upaginert
0099 001 upaginert
0100 001 upaginert
0101 001 upaginert
0102 001 upaginert
0103 001 upaginert
0104 001 upaginert
0105 001 upaginert
0106 001 upaginert
0107 001 upaginert
0108 001 upaginert
0109 001 upaginert
0110 001 upaginert
0111 001 upaginert
0112 001 upaginert
0113 001 upaginert
0114 001 upaginert
0115 001 upaginert
0116 001 upaginert
0117 001 upaginert
0118 001 upaginert
0119 001 upaginert
0120 001 upaginert
0121 001 upaginert
0122 001 upaginert
0123 001 upaginert
0124 001 upaginert
0124 002 upaginert
0124 003 upaginert
0124 004 upaginert
0125 001 upaginert
0126 001 upaginert
0126 002 upaginert
0127 001 upaginert
0127 002 upaginert
0128 001 upaginert
0129 001 upaginert
0130 001 upaginert
0131 001 upaginert
0132 001 upaginert
0133 001 upaginert
0134 001 upaginert
0135 001 upaginert
0136 001 upaginert
0136 002 upaginert
0136 003 upaginert
0137 001 upaginert
0138 001 upaginert
0139 001 upaginert
0140 001 upaginert
0141 001 upaginert
0142 001 upaginert
0143 001 upaginert
0143 002 upaginert
0143 003 upaginert
0144 001 upaginert
0145 001 upaginert
0146 001 upaginert
0147 001 upaginert
0148 001 upaginert
0149 001 upaginert
0150 001 upaginert
0151 001 upaginert
0151 002 upaginert
0152 001 upaginert
0153 001 upaginert
0154 001 upaginert
0155 001 upaginert
0156 001 upaginert
0157 001 upaginert
0158 001 upaginert
0159 001 upaginert
0160 001 upaginert
0161 001 upaginert
0162 001 upaginert
0163 001 upaginert
0164 001 upaginert
0165 001 upaginert
0166 001 upaginert
0167 001 upaginert
0168 001 upaginert
0169 001 upaginert
0170 001 upaginert
0171 001 upaginert
0172 001 upaginert
0173 001 upaginert
0174 001 upaginert
0175 001 upaginert
0176 001 upaginert
0177 001 upaginert
0178 001 upaginert
0179 001 upaginert
0180 001 upaginert
0181 001 upaginert
0182 001 upaginert
0183 001 upaginert
0184 001 upaginert
0185 001 upaginert
0186 001 upaginert
0186 002 upaginert
0187 001 upaginert
0188 001 upaginert
0189 001 upaginert
0189 002 upaginert
0190 001 upaginert
0190 002 upaginert
0190 003 upaginert
0190 004 upaginert
0191 001 upaginert
0192 001 upaginert
0193 001 upaginert
0194 001 upaginert
0195 001 upaginert
0196 001 upaginert
0197 001 upaginert
0198 001 upaginert
0199 001 upaginert
0200 001 upaginert
0201 001 upaginert
0202 001 upaginert
0203 001 upaginert
0204 001 upaginert
0205 001 upaginert
0206 001 upaginert
0207 001 upaginert
0208 001 upaginert
0209 001 upaginert
0210 001 upaginert
0211 001 upaginert
0212 001 upaginert
0212 002 upaginert
0213 001 upaginert
0214 001 upaginert
0214 002 upaginert
0215 001 upaginert
0216 001 upaginert
0217 001 upaginert
0218 001 upaginert
0219 001 upaginert
0220 001 upaginert
0221 001 upaginert
0222 001 upaginert
0223 001 upaginert
0224 001 upaginert
0225 001 upaginert
0226 001 upaginert
0226 002 upaginert
0227 001 upaginert
0227 002 upaginert
0227 003 upaginert
0227 004 upaginert
0228 001 upaginert
0228 002 upaginert
0229 001 upaginert
0230 001 upaginert
0231 001 upaginert
0232 001 upaginert
0232 002 upaginert
0233 001 upaginert
0234 001 upaginert
0235 001 upaginert
0235 002 upaginert
0236 001 upaginert
0237 001 upaginert
0237 002 upaginert
0237 003 upaginert
0238 001 upaginert
0239 001 upaginert
0240 001 upaginert
0241 001 upaginert
0242 001 upaginert
0243 001 upaginert
0243 002 upaginert
0244 001 upaginert
0245 001 upaginert
0245 002 upaginert
0246 001 upaginert
0247 001 upaginert
0247 002 upaginert
0248 001 upaginert
0249 001 upaginert
0250 001 upaginert
0251 001 upaginert
0252 001 upaginert
0253 001 upaginert
0254 001 upaginert
0255 001 upaginert
0256 001 upaginert
0256 002 upaginert
0257 001 upaginert
0258 001 upaginert
0259 001 upaginert
0260 001 upaginert
0261 001 upaginert
0262 001 upaginert
0263 001 upaginert
0264 001 upaginert
0265 001 upaginert
0266 001 upaginert
0267 001 upaginert
0267 002 upaginert
0268 001 upaginert
0269 001 upaginert
0270 001 upaginert
0271 001 upaginert
0271 002 upaginert
0272 001 upaginert
0273 001 upaginert
0274 001 upaginert
0275 001 upaginert
0276 001 upaginert
0277 001 upaginert
0278 001 upaginert
0279 001 upaginert
0280 001 upaginert
0281 001 upaginert
0282 001 upaginert
0283 001 upaginert
0284 001 upaginert
0285 001 upaginert
0286 001 upaginert
0287 001 upaginert
0288 001 upaginert
0289 001 upaginert
0289 002 upaginert
0290 001 upaginert
0291 001 upaginert
0292 001 upaginert
0292 002 upaginert
0292 003 upaginert
0293 001 upaginert
0294 001 upaginert
0294 002 upaginert
0295 001 upaginert
0296 001 upaginert
0297 001 upaginert
0298 001 upaginert
0299 001 upaginert
0300 001 upaginert
0301 001 upaginert
0302 001 upaginert
0303 001 upaginert
0304 001 upaginert
0305 001 upaginert
0306 001 upaginert
0307 001 upaginert
0308 001 upaginert
0309 001 upaginert
0309 002 upaginert
0310 001 upaginert
0311 001 upaginert
0312 001 upaginert
0313 001 upaginert
0314 001 upaginert
0315 001 upaginert
0316 001 upaginert
0317 001 upaginert
0318 001 upaginert
0318 002 upaginert
0318 003 upaginert
0318 004 upaginert
0319 001 upaginert
0320 001 upaginert
0321 001 upaginert
0322 001 upaginert
0323 001 upaginert
0324 001 upaginert
0325 001 upaginert
0326 001 upaginert
0327 001 upaginert
0328 001 upaginert
0329 001 upaginert
0330 001 upaginert
0331 001 upaginert
0332 001 upaginert
0333 001 upaginert
0334 001 upaginert
0335 001 upaginert
0336 001 upaginert
0337 001 upaginert
0338 001 upaginert
0339 001 upaginert
0340 001 upaginert
0340 002 upaginert
0341 001 upaginert
0342 001 upaginert
0343 001 upaginert
0344 001 upaginert
0344 002 upaginert
0345 001 upaginert
0346 001 upaginert
0347 001 upaginert
0348 001 upaginert
0349 001 upaginert
0350 001 upaginert
0350 002 upaginert
0351 001 upaginert
0352 001 upaginert
0353 001 upaginert
0354 001 upaginert
0355 001 upaginert
0356 001 upaginert
0357 001 upaginert
0357 002 upaginert
0358 001 upaginert
0359 001 upaginert
0360 001 upaginert
0361 001 upaginert
0362 001 upaginert
0363 001 upaginert
0364 001 upaginert
0365 001 upaginert
0367 001 upaginert
0368 001 upaginert
0369 001 upaginert
0369 002 upaginert
0370 001 upaginert
0371 001 upaginert
0372 001 upaginert
0373 001 upaginert
0374 001 upaginert
0375 001 upaginert
0376 001 upaginert
0377 001 upaginert
0378 001 upaginert
0379 001 upaginert
0379 002 upaginert
0380 001 upaginert
0381 001 upaginert
0382 001 upaginert
0383 001 upaginert
0384 001 upaginert
0385 001 upaginert
0386 001 upaginert
0387 001 upaginert
0387 002 upaginert
0387 003 upaginert
0388 001 upaginert
0389 001 upaginert
0390 001 upaginert
0391 001 upaginert
0392 001 upaginert
0393 001 upaginert
0394 001 upaginert
0395 001 upaginert
0396 001 upaginert
0397 001 upaginert
0398 001 upaginert
0399 001 upaginert
0400 001 upaginert
0401 001 upaginert
0402 001 upaginert
0403 001 upaginert
0404 001 upaginert
0405 001 upaginert
0406 001 upaginert
0407 001 upaginert
0408 001 upaginert
0409 001 upaginert
0410 001 upaginert
0411 001 upaginert
0412 001 upaginert
0413 001 upaginert
0413 002 upaginert
0414 001 upaginert
0415 001 upaginert
0416 001 upaginert
0416 002 upaginert
0417 001 upaginert
0418 001 upaginert
0419 001 upaginert
0420 001 upaginert
0421 001 upaginert
0422 001 upaginert
0423 001 upaginert
0424 001 upaginert
0425 001 upaginert
0426 001 upaginert
0427 001 upaginert
0427 002 upaginert
0428 001 upaginert
0429 001 upaginert
0430 001 upaginert
0431 001 upaginert
0432 001 upaginert
0433 001 upaginert
0434 001 upaginert
0434 002 upaginert
0435 001 upaginert
0436 001 upaginert
0437 001 upaginert
0438 001 upaginert
0439 001 upaginert
0440 001 upaginert
0441 001 upaginert
0441 002 upaginert
0442 001 upaginert
0443 001 upaginert
0444 001 upaginert
0445 001 upaginert
0446 001 upaginert
0447 001 upaginert
0448 001 upaginert
0448 002 upaginert
0449 001 upaginert
0450 001 upaginert
0451 001 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3929/T
Lenke til Arkivportalen
Jordskifteverkets kartarkiv T: Kart og tegninger
Jordskiftekart nr. 002-006 /1859 - 1988 - Jordskiftekart, Akershus og Oslo, JVK II-1 - JVK II-451. De to kolonnene med tall på innholdsida representerer kartnummer (fire siffer) og bladnummer (tre siffer). Kart og tegninger Eiendom Jordskifte Statlige arkiver