Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

Referatprotokoller (RPA)
Melding om stram innbinding 2
Referatprotokoll Autorisasjon 3
Referatprotokoll Innkommet november Snr. 4214b-4315 4
Referatprotokoll Innkommet desember Snr. 4316-4512 31
Referatprotokoll Innkommet januar Snr. 4513-4689 86
Referatprotokoll Innkommet februar Snr. 4690-4897 133
Referatprotokoll Innkommet mars Snr. 4898-5098 190
Referatprotokoll Innkommet april Snr. 5099-5286 244
Referatprotokoll Innkommet mai Snr. 5287-5321 294
Referatprotokoll Register 301
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-2872/Ab/L0005
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A) Ab: Referatprotokoller (RPA)
L0005: Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321
Annen kilde nr. 5/20.11.1812 - 04.05.1813 - Referatprotokoll, j.nr. 3328b-4243, l.nr. 4214b-5321. Med register. Møteprotokoller Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814