Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A)

Kollegiale referatprotokoller (CRPA)
Melding om stram innbinding 2
Kollegial referatprotokoll Autorisasjon 3
Kollegial referatprotokoll Innkommet november Snr. 1711-1732 4
Kollegial referatprotokoll Innkommet desember Snr. 1733-1800 16
Kollegial referatprotokoll Innkommet januar Snr. 1801-1883 49
Kollegial referatprotokoll Innkommet februar Snr. 1884-1951 86
Kollegial referatprotokoll Innkommet mars Snr. 1952-2012 120
Kollegial referatprotokoll Innkommet april Snr. 2013-2086 154
Kollegial referatprotokoll Innkommet mai Snr. 2087-2160 191
Kollegial referatprotokoll Innkommet juni Snr. 2161-2191 231
Kollegial referatprotokoll Innkommet juli Snr. 2192-2227 247
Kollegial referatprotokoll Innkommet august Snr. 2228-2240 269
Kollegial referatprotokoll Avsenderregister 278
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-2872/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A) Aa: Kollegiale referatprotokoller (CRPA)
L0004: Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1431-1849, l.nr. 1711-2240
Annen kilde nr. 4/22.11.1812 - 27.07.1813 - Kollegial referatprotokoll, j.nr. 1431-1849, l.nr. 1711-2240. Med register. Møteprotokoller Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814