Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Stjør- og Verdal fogderi 2
Verdal tinglag 1816-10-31 9
Verdal tinglag 1822-02-02 16
Skogn tinglag 1816-11-24 22
Skogn tinglag 1822-02-07 42
Åsen tinglag 1816-09-30 48
Åsen tinglag 1822-01-23 55
Stjørdal tinglag 1816-09-25 59
Stjørdal tinglag 1822-02-06 75
Frosta tinglag 1816-09-23 88
Frosta tinglag 1822-01-17 98
Leksvik tinglag 1816-09-21 103
Leksvik tinglag 1822-02-18 108
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Norges Bank Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 56/1816 - 1822 Nord-Trøndelag fylke
Stjør- og Verdal fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816