Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Fosen fogderi 2
Stadsbygd tinglag 1816-08-31 12
Stadsbygd tinglag 1821-08-08 18
Rissa tinglag 1816-08-29 21
Rissa tinglag 1821-08-22 28
Ørland tinglag 1816-09-03 31
Ørland tinglag 1821-08-10 42
Hemne tinglag 1816-09-10 47
Hemne tinglag 1821-08-14 54
Hitra tinglag 1816-09-11 60
Hitra tinglag 1821-08-18 71
Åfjord tinglag 1816-08-28 76
Åfjord tinglag 1822-05-07 83
Bjørnør tinglag 1816-08-29 88
Bjørnør tinglag 1821-08-20 93
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 51 /1816 - 1822 Sør-Trøndelag fylke
Fosen fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816