Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Nordmøre fogderi 2
Gjemnes tinglag 1816-08-30 10
Mek tinglag 18
Mek tinglag 1819-07-21 24
Sunndal tinglag 1816-08-29 30
Brøske tinglag 1818-03-25 34
Smøla tinglag 1816-08-29 39
Halsa tinglag 1816-08-30 43
Halsa tinglag 1817-03-14 47
Halsa tinglag 1817-04-05 48
Vik tinglag 1816-12-21 49
Vik tinglag 1819-07-09 59
Vik tinglag 1816-12-16 61
Surnadal tinglag 1816-08-29 63
Gagnat tinglag 1816-08-26 72
Vik, Smøla, Halsa og Mek tinglag 1818-12-10 76
Kildeinformasjon
Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 49/1816 - 1819 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816