Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Sunn- og Nordfjord fogderi 2
Davik tinglag 1816-09-28 11
Eid og Hornindal tinglag 1816-10-03 19
Eid tinglag 1817-03-17 33
Eid tinglag 1822-12-07 34
Førde tinglag 1816-10-18 37
Ytre Dale tinglag 1816-10-03 43
Brandsøy tinglag 1816-10-07 48
Stad tinglag 1816-10-04 84
Olden tinglag 1816-10-03 93
Stryn tinglag 1816-10-01 100
Breim tinglag 1816-10-14 112
Askvoll tinglag 1816-09-28 116
Gloppen tinglag 1816-10-08 123
Jølster tinglag 1816-10-10 129
Indre Dale tinglag 1816-12-27 142
Uoverensstemmelser i enkelte tinglag 1824-05-21 148
Stad skipreide 1827-03-17 150
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 44 /1816 - 1828 Sogn og Fjordane fylke
Sunn- og Nordfjord fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816