Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Ytre og Indre Sogn fogderi 2
Luster tinglag 1816-10-15 12
Vik tinglag 1816-10-04 26
Kvamsøy tinglag 1817-07-10 29
Marifjøra tinglag 1816-10-11 34
Solvorn tinglag 1822-05-20 38
Solvorn tinglag 1816-10-11 40
Aurland tinglag 1816-10-22 49
Aurland tinglag 1822-10-28 57
Tjugum tinglag 1816-10-16 59
Systrand skipreide 1816-10-04 66
Jostedal tinglag 1816-10-11 69
Gulen tinglag 1816-10-20 72
Klævold skipreide 1816-10-07 78
Utvær tinglag 1816-10-22 81
Lavik skipreide 1816-10-03 85
Borgund skipreide 1816-11-08 91
Årdal tinglag 1816-10-29 93
Årdal tinglag 1822-05-15 96
Lærdal skipreide 1816-11-16 98
Sogndal, Norum og Kaupanger tinglag 1816-10-08 101
Sogndal, tillegg 1817-05-08 108
Uoverensstemmelser i endel tinglag 1824-05-21 111
Overdragelser av bankinnskudd i endel tinglag 1824-04-09 115
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 43 /1816 - 1822 Sogn og Fjordane fylke
Ytre og Indre Sogn fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816