Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Øvre Telemark fogderi 2
Hjartdal tinglag 1816-09-27 5
Seljord tinglag 1816-09-28 18
Nissedal tinglag 1816-09-30 23
Kviteseid tinglag 1816-10-05 27
Lårdal tinglag 1816-10-04 31
Moland tinglag 1816-10-02 36
Mo tinglag 1816-10-22 41
Vinje tinglag 1816-10-15 48
Tinn tinglag 1816-09-26 54
Brev til Bankdireksjonen 1824-07-02 58
Liste over menn som har kjøpt opp andres innskudd 60
Brev til Bankdireksjonen 1827-12-20 75
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 28 /1816 Telemark fylke
Øvre Telemark fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816