Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Larvik fogderi 2
Sandar tinglag 1816-10-09 8
Hedrum tinglag 1816-10-15 17
Brunlanes tinglag 1816-10-12 24
Brunlanes tinglag, etterlikning 1817-08-13 35
Brunlanes tinglag, avskrift 1824-06-23 40
Tjølling tinglag 1816-09-30 46
Tjølling tinglag 1824-12-15 51
Larvik kjøpstad med Langestrand 1816-12-19 52
Larvik kjøpstad 1817-03-21 72
Larvik kjøpstad 1821-05-30 73
Sandefjord kjøpstad 1816-11-11 74
Sandefjord kjøpstad, etterlikning 1821-06-22 77
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 24 /1816 - 1824 Vestfold fylke
Larvik fogd.
Hedrum tinglag
Brunlanes tinglag
Tjølling tinglag
Sandar tinglag
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816