Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Jarlsberg fogderi 4
Våle tinglag 1816-09-06 18
Våle tinglag 1823-12-15 29
Sande tinglag 1816-09-27 38
Sande tinglag 1824-02-09 46
Skoger tinglag 1816-09-02 50
Skoger tinglag 1824-02-25 52
Botne tinglag 1816-09-06 55
Botne tinglag 1820-12-12 59
Botne tinglag 1821-02-12 60
Botne tinglag 1821-05-10 62
Sem tinglag 1816-09-03 64
Sem tinglag 1824-03-17 68
Nøtterøy tinglag 1816-08-31 75
Nøtterøy tinglag 1820-08-17 79
Nøtterøy tinglag 1824-01-31 81
Andebu tinglag 1816-09-06 84
Andebu tinglag 1824-01-22 89
Lardal tinglag 1816-09-26 93
Lardal tinglag 1821-05-09 97
Lardal tinglag 1824-02-02 102
Lardal tinglag, brev til konsul Anton Jensen, Tron 1890-08-21 105
Hof tinglag 1816-09-04 107
Hof tinglag 1824-01-22 110
Etterlikning 1823-12-15 112
Ramnes tinglag 1816-09-13 116
Ramnes tinglag 1824-02-12 124
Borre tinglag 1816-09-04 132
Borre tinglag 1824-02-11 137
Stokke tinglag 1816-09-28 141
Stokke tinglag 1824-02-04 153
Åsgårdstrand tinglag 1816-09-30 159
Frivillig innskudd 161
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 23 /1816 - 1824 Vestfold fylke
Jarlsberg fogd.
Våle tinglag
Sande tinglag
Botne tinglag
Skoger tinglag
Hof tinglag
Borre tinglag
Ramnes tinglag
Andebu tinglag
Stokke tinglag
Sem tinglag
Nøtterøy tinglag
Lardal tinglag
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816