Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Gran tinglag 1816-09-21 2
Jevnaker tinglag 1816-09-24 45
Vang tinglag 1816-10-24 51
Slidre tinglag 1816-09-13 57
Aurdal tinglag 1816-06-14 65
Land tinglag 1816-09-21 86
Ekstrakt Valdres, Hadeland og Land fogderi 99
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 15 /1816 Oppland fylke
Valdres, Hadeland og Land fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816