Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Ekstrakt Østerdalen fogderi 2
Elverum tinglag 1816-09-19 4
Åmot tinglag 1816-09-14 10
Stor-Elvdal tinglag 1816-09-11 13
Rendal tinglag 1816-09-17 16
Tynset tinglag 1816-09-18 21
Tolga tinglag 1816-09-18 27
Kvikne tinglag 1816-09-17 41
Trysil tinglag 1816-09-17 44
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 13 /1816 Hedmark fylke
Østerdal fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816