Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Nes tinglag 1816-10-12 2
Ringsaker tinglag 1816-11-06 9
Vang tinglag 1816-10-08 39
Løten tinglag 1816-09-28 59
Stange tinglag 1816-09-17 65
Romedal tinglag 1816-09-27 78
Stange tinglag, kassert 1816-09-17 87
Ekstrakt Hedemarken fogderi 107
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 11 /1816 - 1817 Hedmark fylke
Hedemarken fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816