Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Hakadal tinglag 1816-09-13 2
Høland tinglag 1816-09-20 7
Enebakk tinglag 1816-09-27 13
Fet tinglag 1816-09-20 18
Sørum tinglag 1816-09-14 22
Aurskog tinglag 1816-09-29 30
Ekstrakt Nedre Romerike fogderi 35
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 05 /1816 Akershus fylke
Nedre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816