Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Fortegnelse Øvre Romerike fogderi 2
Nes tinglag 1816-09-08 8
Gjerdrum tinglag 1816-09-03 24
Ullensaker tinglag 1816-09-05 28
Ullensaker tinglag 1821-04-21 35
Nannestad tinglag 1816-08-23 39
Hurdal tinglag 1816-09-07 45
Eidsvoll tinglag 1816-09-29 50
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 04 /1816 - 1821 Akershus fylke
Øvre Romerike fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816