Innhold
Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Aker tinglag 1816-09-14 2
Asker tinglag 1816-09-13 5
Bærum tinglag 1816-09-20 16
Ås tinglag 1816-10-03 31
Vestby tinglag 1816-10-09 39
Kråkstad tinglag 1816-10-01 44
Nesodden tinglag 1816-09-30 50
Ladestedet Drøbak med Hvitsten og Filtvet 1816-09-11 52
Drøbak, Hvitsten og Filtvet 1820-06-02 56
Ladestedet Son 1816-09-17 59
Ladestedet Hølen 1816-09-17 61
Designasjon Aker og Follo fogderi 63
Kildeinformasjon
Norges Bank Norges Bank
Lenke til Arkivportalen
Norges Bank/Sølvskatten 1816* Sølvskatten 1816 nr. 02 og 03 /1816 - 1820 Akershus fylke
Aker og Follo fogd.
- Regnskap og skatt Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bankvesen Sølvskatten 1816